Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

1753 Lượt xem

Rất nhiều bạn đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin việc và đặt ra nhiều thắc mắc về vấn đề công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu? Bài viết sau đây mang đến cho các bạn những thông tin rõ ràng hơn về quy định công chứng đối với các giấy tờ theo quy định của pháp Luật.

Với những hướng dẫn ghi sơ yếu lý lịch cụ thể chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành cho mình một bản sơ yếu lý lịch hoàn chỉnh, lúc này việc công chứng sơ yếu lý lịch để mẫu sơ yếu lý lịch của mình có tính xác thực cao là việc rất cần thiết. Do đó các bạn hãy theo dõi ngay những thủ tục khi công chứng và địa chỉ để công chứng sơ yếu lý lịch một cách nhanh nhất ngay sau đây để trả lời cho câu hỏi  sơ yếu lý lịch công chứng ở đâu nhé.

Công chứng Sơ yếu lý lịch ở đâu?​

Thủ tục xác nhận Sơ yếu lý lịch

Công chứng so yeu ly lich căn cứ vào những quy định của pháp luật để tất cả những đơn vị cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm thi hành công chứng giấy tờ cho người dân trên địa bàn. Theo đó, Nhà nước ban hành Thông tư liên tịch số 01/2009/ttlt-btp-bnv vào ngày 28/04/2009 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thủ tục xác nhận sơ yếu lý lịch

Thủ tục xác nhận sơ yếu lý lịch 

Trích nội dung trong Quy định về công chứng, chứng thực như sau:

a) Tổ chức thực hiện quy hoạch, đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề công chứng;

b) Hướng dẫn, kiểm tra về tổ chức, hoạt động của các Phòng công chứng và Văn phòng công chứng ở địa phương;

c) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập, thu hồi quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng; cấp, thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng;

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập, giải thể Phòng công chứng khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

d) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

12. Về hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đối với Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch;

c) Trực tiếp giải quyết các việc về hộ tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các việc về hộ tịch, nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật;

đ) Đề nghị Ủy ban nhân cấp tỉnh quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật;

e) Quản lý, sử dụng, lưu trữ các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định pháp luật; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch;

g) Cấp Phiếu lý lịch tư pháp, quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;

h) Thụ lý, thẩm tra hồ sơ các việc về quốc tịch, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đề xuất hoặc giải quyết theo thẩm quyền; quản lý, lưu trữ các hồ sơ về quốc tịch.

Bổ sung thông tin các bạn cần nắm được trong bộ luật quy định tại Khoản , điều  về CÔNG TÁC TƯ PHÁP CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ.

Theo đó:

+ Khoản 7: “ Thực hiện việc đăng ký, đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi; thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; đăng ký khai sinh, khai tử quá hạn theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng các loại sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.”

+ Khoản 9: “Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật.”

Thủ tục xác nhận sơ yếu lý lịch cần những công đoạn nào

Thủ tục xác nhận sơ yếu lý lịch cần những công đoạn nào theo quy định của pháp luật

Như vậy, về nguyên tắc để xem xét thì đối với những nội dung cụ thể có sự liên quan đến các thông tin về hộ tịch, địa bàn cư trú của công dân trong bản sơ yếu lý lịch sẽ thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mà công dân đó có đăng ký thường trú là cơ quan có thẩm quyền chứng thực sơ yếu lý lịch.

Tuy nhiên, nếu như việc chứng thực sơ yếu lý lịch chỉ đơn giản là chứng thực chữ ký của người khai mà lại không cần xác nhận những nội dung cụ thể về hộ tịch và cư trú của công dân, thì các thẩm quyền chứng thực sẽ không phụ thuộc vào nơi cư trú của người có yêu cầu chứng thực, cụ thể là:

Công chứng sơ yếu lý lịch ở các Ủy ban nhân dân có thẩm quyền

Theo quy định của Pháp luật tại: khoản 6 Điều 2 và khoản 2 - khoản 4 Điều 5, Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ban hành ngày 18/5/2007 về việc Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, “Chứng thực chữ ký” là việc của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người đã yêu cầu chứng thực”;

Điều 5. Thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt.

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực các việc theo quy định tại khoản 2 Điều này và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.......

4. Thẩm quyền chứng thực bản sao từ bản chính, chữ ký quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực”.

Như vậy, theo các quy định nói trên, các bạn đã phần nào nắm được những thông tin về chứng thực Sơ yếu lý lịch, đồng  thời cũng đã giải đáp được câu hỏi Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu rồi nhé.